Hotline02-0456530    
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 pic

 

 

 


AcuSense คือ?
AcuSense คือเทคโนโลยีที่ทำให้ความแม่นยำในการตรวจจับเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี ดีปเลินนิ่ง เข้ามาช่วยทำให้มีอลามที่ผิดพลาดน้อยลง


 


DS-2CD2726G1-IZ
2 MP IR Varifocal Dome 
Network Camera


DS-2CD2626G1-IZ
2 MP IR Varifocal Bullet
Network Camera


DS-2CD2T26G1-4I/SL
2 MP IR Fixed Bullet
Network Camera


DS-2CD2T26G1-2I/4I
2 MP IR Fixed Bullet
Network Camera

DS-2CD2326G1-I/SL
2 MP IR Fixed Turret 
Network Camera


DS-2CD2326G1-I
2 MP IR Fixed Turret Network CameraDS-2CD2126G1-I
2 MP IR Fixed Dome Network CameraDS-2CD2746G1-IZ
4 MP IR Varifocal Dome
Network Camera


DS-2CD2646G1-IZ
4 MP IR Varifocal Bullet
Networt Camera

DS-2CD2T46G1-4I/SL
4 MP IR Fixed Bullet
Network Camera

DS-2CD2346G1-I/SL
4 MP IR Fixed Turret
Network Camera


DS-2CD2T46G1-2I/4I
4 MP IR Fixed Bullet
Network Camera


DS-2CD2346G1-I
4 MP IR Fixed Turret
Network Camera

DS-2CD2146G1-I
4 MP IR Fixed Dome
Network Camera


DS-7600NXI-I2/4S
Hivision AcuSense NVR


DS-7700NXI-I4/4S
Hikvision AcuSense NVR


DS-7600NXI-I2/P/4S
Hivision AcuSense NVR


DS-7700NXI-I4/16P/4S
Hivision AcuSense NVR


iDS-7204/08 HUHI-M2/S
Turbo AcuSense DVR


iDS-7204/08HUHI-K2/4S
Turbo AcuSense DVR


iDS-7204/08/16HQHI-M1/S
Turbo AcuSense DVR


iDS-7204/08HUHI-K1/4S
Turbo Acusense DVR
iDS-7208/16HQHI-K2/4S
Turbo HD DVR
iDS-7204/08/16HQHI-K1/S
Turbo HD DVRiDS-9016HUHI-K8/16S
Turbo HD DVRiDS-7316HUHI-K4/16S
Turbo HD DVRiDS-7204/08HUHI-M1/S
Turbo HD DVR
iDS-7208/16HQHI-M2/S
Turbo HD DVR 

 

CONTACT

บริษัท เอสเคกรุ๊ป ไทยเเลนด์ จำกัด       
โทรศัพท์ : 02-0456530 
สายด่วน : 088-272-3820

 

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
หยุดวันอาทิตย์