Hotline02-0456530    
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 pic

 

 

 
People Counting คือ?
People Counting คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการนับคนเข้าออกโดยในปี 2019 ได้มีการพัฒนาความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผล 
iDS-2CD6810F/C
Dual-Lens People Counting 
CameraiDS-2CD6810F-IV/C
Outdoor Dual-Lens People Counting
Camera


 

CONTACT

บริษัท เอสเคกรุ๊ป ไทยเเลนด์ จำกัด       
โทรศัพท์ : 02-0456530 
สายด่วน : 088-272-3820

 

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
หยุดวันอาทิตย์