pic

 
 

 

สมัครดีลเลอร์ (ตัวแทนจำหน่าย)
 สมัครดีลเลอร์ของhttp://www.hikvision-th.com/  นั้นมีสิทธิประโยชน์และเสียเช่นทาง บริษัท ตอนนั้นการเช่าเป็นหลักทาง บริษัท ขอเสนอและเชิญร่วม มาสมัครดีลเลอร์ของเราท่านจะมีหน้าร้านหรือไม่มีการขออนุญาตกล้องทาง บริษัท จะได้ส่งลูกค้าให้ได้ตามปกติใกล้เคียงกับที่ท่านอยู่ทำงานท่านสมัครดีเลอร์ได้ตามขั้นตอนขั้นตอน

 

กรณีเป็นภาษี บริษัท หรือห้างร้านต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
  
ดาวโหดใบดีเลอร์ 

1. เอกสารการเช่าพร้อมเช่าการเช่า2. ผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของผู้เช่า3 . 20 ด้วย (ถ้ามี) 5. แผนที่ตั้ง บริษัท ที่สามารถติดต่อได้6. ส่งรูปถ่ายของตัวเองมา 1 รูป (เพื่อติดโปรแกรม)

กรณีเปิดเป็นร้านค้า แต่ยังไม่ได้จดในรูปแบบ บริษัท ก็สมัครได้โดยใช้เอกสารในการมอบหมาย

1. สำเนาบัตรประชนผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทน จำหน่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
3. แผนที่ร้านค้าที่สามารถติดต่อได้
4. โทรศัพท์แจ้งความจำนงค์ในการขอสมัคร เป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้

ส่งเอกสารแล้วรบกวนแจ้ง

1. ติดต่อเบอร์ 0936942204

2. ส่งการ บริษัท บริษัท ฯ ทางอีเมลถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ3. E-mail:  [email protected]

 
** หมายเหตุ **

เมื่อได้รับการรับรองเป็นสถานที่ติดต่อกับทาง พี.เอส. โปรดักชั่น เทคโนโลยี แล้ว แต่ไม่มียอดการสั่งซื้อ
กับทาง บริษัท 3 เดือนทาง บริษัท ขออนุญาตในการยกเลิกการจัดจำหน่ายของท่าน